Yeni Dünya Düzeninde E-Ticaret

| 0 YORUM | E-Ticaret | CMR SOFT

Yeni Dünya Düzeninde E-Ticaret


E-Ticaret yeni dünya düzeninde yaşamı değiştiren ve kolaylaştıran kavmaların başında gelmektedir. E-ticaret kavramını daha yakından anlamak ve iyice kavramak adına öncelikle dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin daha yakından incelenmesi gerekir. Nitekim teknoloji ile değişen ve dönüşen yaşam anlayışları e-ticaret gibi bir kavramın hayatımızı da etkilemesine yol açmıştır.

Teknolojinin Sanayi Devrimi’nden bu yana hayatı farklılaştırmaya başlaması ile birlikte insan yaşamında bir aydınlanma olduğunu ifade etmek mümkündür. Aydınlanma Çağı ile ilişkilendirilmemesi gerekn söz konusu durum insanın sınırların farkına varması ve dünyada yapabileceklerini anlaması ile ortaya çıkmıştır. Özellikle internet çağının başladığı son 1 asırda insan artık kalıplar içinde tutulabilecek bir varlık olmaktan çıkmıştır.

E-ticaret ve İnternet

E-ticaret kavramı düşünüldüğünde interneti düşünmemek abesle iştigal olur. Zira e-ticaretin ortaya çıkışında başında bulunan e harfinden de anlaşılabileceği üzere internetin baskın etkisinden söz etmek gerekir. Peki, e-ticaret internetin de gelişimi ile nasıl ortaya çıktı?

İnsanların alışveriş alışkanlıklarında günden güne daha da büyük bir tüketime doğru yol alması markalar ve ticaret paydaşlarının yeni atılımlar içerisine girmesini gerekli kılmıştır. Aslında e-ticaret yeni bir anlayış olarak kabul edilse de bir zorunluluk olarak da ifade edilebilir. Alışverişlerini daha kolay bir şekilde tamamlamak ve zamandan tasarruf etmek isteyen insanın destek verdiği e-ticaretin başlangıcı çok da eskiye dayanmaz.

1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri merkezli Amazon ve e-Bay şirketlerinin kuruluşu aslında e-ticaret düzeninin miladı olarak kabul edilebilir. 1995’te kurulan ve tam 1 yıl sonra elektronik ticareti başlatan bu firmalar sonra gelecek pek çok e-ticaret devine de ilham kaynağı olmayı başarmışlardır. Bu anlamda Çinli Jack Ma tarafından 1999 yılında kurulan ve bugün dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından olan Alibaba böylesi bir anlayışın ürünüdür. İlk elektronik ticaret işleminin 1996 yılında gerçekleştiği düşünüldüğünde bu kavramın tam 24 yıldır insan hayatını öyle ya da böyle etkilediğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Türkiye’de E-ticaret

Yeni dünya düzeninde hemen herkesi etkileyen e-ticaret kavramının Türkiye’de ortaya çıkışı 1998 yılına rastlar. Hepsiburada’nın kurulduğu yıl olan 1998 sonrasında Türk insanı da artık e-ticaret kavramı ile tanışmış ve internet alışverişlerini aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Zaman içince gittigidiyor, trendyol ve n11 gibi e-ticaret devlerinin kurulması ile e-ticaret dönüşümü Türkiye’de de yaşanmış ve günümüzde yaşadığımız noktaya taşınmıştır.

Yeni Düzende E-ticaret Neler Getirecek?

İnsan yaşamının bir koşuşturmaca olduğu var sayıldığında e-ticaretin çok önemli dönüşüm ve değişimler getirdiği tartışılmaz bir gerçektir, ayrıca bizi bulabilirsin. Özellikle zaman konusunda sıkıntılar yaşayan bireylerin internet aracılığı ile satın almak istedikleri ürünlere ulaşmaları zaman tasarrufu sağlarken aynı zamanda hayatı kolaylaştırır. Peki, e-ticaret insanlar için sadece bir yaşamı kolaylaştırma aracı mıdır?

2020 yılına gelindiğinde dünyayı etkileyen koronavirüs sonrasında insanların e-ticarete daha da yoğunlaştığı görülür. Aslında bu durum dijitalleşmenin bir sonucu olarak gelecekte e-ticarete olan talebin gitgide büyüyeceğine işarettir. İstihdam, ekonomik canlılık ve ihtiyaçların maksimum sürelerde karşılanması adına kullanılan elektronik ticaret platformları sadece yaşamımızı değil hayata bakış açımızı da çok ciddi manada değiştirecektir.


Henüz bu bloğa ait yorum bulunmamakta.


Herkese açık bir yorum ekle…